OUTCAST by KIRKMAN & AZACETA: Volume 08 - "The Merged" – Skybound Entertainment