OUTCAST by KIRKMAN & AZACETA: Volume 06 - "Invasion" – Skybound Entertainment