OUTCAST by KIRKMAN & AZACETA Volume 08: "The Merged" – Skybound Entertainment