Sins of The Black Flamingo #1 Yoshi Yoshitani Variant - CGC 9.8 – Skybound Entertainment